Τελικά τι είναι ο φεμινισμός ;

Φεμινισμός Ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο θέμα στις μέρες μας, που οδηγεί σε αντιπαραθέσεις μέσα σε συζητήσεις καθώς η έννοια είναι συχνά παρεξηγημένη και μη κατανοητή από πολλούς και πολλές. Για την σωστή κατανόηση του φεμινισμού, είναι χρήσιμο να ξεκινήσουμε από την προέλευσή του, και κυρίως, από τα αίτια της εμφάνισής του. …