Η εκπαίδευση μας απελευθερώνει

Η δημόσια παιδεία και η συνταγματική προστασία της (αρ. 16 Συντ.) αποτελούν μια εγγύηση των “καρπών” που δίνει η εκπαίδευση στον άνθρωπο. Να πούμε απλά ότι δεν είναι τυχαία η ρήση του Κοσμά Αιτωλού όπου πάτε χτίστε σχολεία ούτε και η πολλαπλότητα συστημάτων εκπαίδευσης που συναντά κανείς και στην επιστήμη …