Δυστυχισμένοι γινόμαστε με την άδειά μας και μόνο

    Κανείς δεν μπορεί να σας κάνει δυστυχισμένους χωρίς την άδειά σας. Ποτέ μη θυσιάζετε τον εαυτό σας για κάποιον που δεν αναγνωρίζει την αξία σας. Αν κάποιος δεν μπορεί να δει πόσο σημαντικοί είστε, σας αγνοεί, σας εγκαταλείπει ή δεν σας σέβεται, μην τον ικετεύετε να σας προσέξει ή …