Η ποίηση και εμείς

  Τα ποιήματα και οι ποιητές συχνά συναντώνται ως μια διεκπεραίωση μέσω της μελέτης του σχετικού μαθήματος στο πλαίσιο των γυμνασιακών και λυκειακών σπουδών. Στην πραγματικότητα, πέρα από έναν κόσμο λέξεων, εικόνων και γλωσσικών εκφράσεων ένα ποίημα μπορεί να είναι ωφέλιμο για το άτομο αλλά και την κοινωνία. Για το …