Το “Natura 2000” στην Ελλάδα

Το Natura 2000 λίγο ή πολύ το γνωρίζουμε. Η WWF στην Ελλάδα λέει πως το 67,5% έχει ακούσει για τις περιοχές Natura ή τον όρο Natura 2000. Απο αυτό το ποσοστό, ένα 26% ενώ ακούει γι’αυτό, δεν ξέρει τι ακριβώς είναι. Ας μιλήσουμε όμως για το Natura 2000 στην Ελλάδα. …