Πελάτες και απειλές για αρνητικές κριτικές

Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για πελάτες ξενοδοχείων. Όχι για πελάτες που δικαίως έχουν παράπονα, αλλά γι’αυτούς που έχουν παράλογες απαιτήσεις. Θα μιλήσουμε γι’αυτούς που οι απαιτήσεις τους είναι παράλογες σε σχέση με το δωμάτιο ή τις παροχές τις οποίες πλήρωσαν. Επικαλούνται την έντονη δυσφορία τους για την υπηρεσία …