10 λέξεις που μπορεί να γράφεις και εσύ λάθος !

Η Ελληνική είναι μια πλούσια και δύσκολη γλώσσα ακόμη και για τους φυσικούς ομιλητές της, επομένως είναι φυσιολογικό να γίνονται ορισμένα λάθη στον προφορικό και τον γραπτό λόγο, τα οποία μπορεί να είναι σημασιολογικά, μορφολογικά ή φωνολογικά. Μερικά από αυτά τα λάθη, επαναλαμβάνονται συχνά και από πολλούς. Έτσι, κάποια από …