Η βιώσιμη συσκευασία είναι η νέα τάση;

Πόσοι απο εμάς, όταν αγοράζουμε κάποιο προϊόν δεν πετάμε τη συσκευασία στα σκουπίδια;. Βέβαια, η σωστή συσκευασία διασφαλίζει την ασφάλεια των προϊόντων και τη διάρκεια της ζωής της. Η συσκευασία όμως είναι υπεύθυνη για το αυξημένο οικολογικό αποτύπωμα καθώς καταναλώνει πολλά υλικά. Βάση έρευνας, το 65% των παγκόσμιων παραγόμενων οικιακών …