Το πρόβλημα της αντιμετώπισης της γυναικοκτονίας

 Υπάρχει στην Ελλάδα η αυθόρμητη τάση να πιστεύουμε ότι με ένα νόμο μπορούν να λυθούν σοβαρά προβλήματα ελλείψεων παιδείας, πολιτισμού και κοινωνικής προόδου. Αυτό δεν μπορεί να είναι εφικτό, καθώς ζητήματα όπως η επιθετικότητα απέναντι στο αντίθετο φύλο ανάγεται πρώτα σε ψυχολογικούς παράγοντες και δύσκολα μπορεί ο νόμος να διαπλάσει …