Πρακτικές ορθής χρήσης νερού στον αγροτικό τομέα

Η ορθολογική διαχείριση του νερού που χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα αποτελεί βασικό παράγοντα για την εξασφάλιση του βέλτιστου οφέλους και απόδοσης των καλλιεργειών. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ειδικοί ασχολούνται με την εύρεση καινοτόμων στρατηγικών που έχουν ως στόχο τη μείωση της χρήσης νερού και την ορθολογικότερη διαχείρισή του. Η υιοθέτηση …