Είμαι ελεύθερος/-η να λέω ό,τι θέλω;

  Αρχικά να πούμε ότι η ελευθερία του λόγου είναι κάτι που έρχεται συχνά σε συγκρουσιακή κατάσταση στην καθημερινή μας ζωή και όχι μόνο στα δικαστήρια ή την Βουλή ή τα πάνελ. Μας ενδιαφέρει λοιπόν να γνωρίζουμε τα όρια αυτής και να προσαρμόζουμε τον προφορικό μας λόγο έτσι ώστε να …