Πρότυπο δάσος Δυτικής Μακεδονίας

Τελευταίος σταθμός της αντιπροσωπείας της Γραμματείας του Παγκόσμιου(Καναδά) και Μεσογειακού(Τοσκάνη) Δικτύου Πρότυπων Δασών, ήταν η Δυτική Μακεδονία όπου το Πρότυπο Δάσος Δυτικής Μακεδονίας έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διαπίστευσης για να ενταχθεί στο δίκτυο. Με αφορμή την επίσκεψη (28-30 Ιουλίου), οι εκπρόσωποι είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την 1η μέρα στην …