Ο άθλος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

  Ήταν 26 Αυγούστου όταν 31.846 ονόματα αναπληρωτών εκπαιδευτικών ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023. Την 1η Σεπτεμβρίου, οι προσληφθέντες αναπληρωτές κλήθηκαν να δηλώσουν τα σχολεία προτίμησής τους ενώ την επόμενη μέρα οριστικοποιήθηκαν. Έκτοτε, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να μεταβούν στη σχολική μονάδα για να ξεκινήσει η …