Ο μύθος πίσω από το Fast Fashion.

Οι ρυθμοί της αγοράς εναλλάσονται όπως και οι τασεις της μόδας ανά τα χρόνια. Η βιομηχανία της μόδας και της ένδυσης κατατάσεται 3η παγκοσμίως σε οικονομικό επίπεδο και κατ’ επέκταση κατέχει ένα πολύ σηματικό μερίδιο από τον παγκόσμιο προυπολογισμό. Πέρα από τους οίκους μόδας, τα lux brands και τους ομίλους …