Γιατί το βιολογικό γάλα και κρέας κάνουν τη διαφορά;

Ο αγροτικός τομέας και η κτηνοτροφία στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Αυτό ισχύει  σε εθνικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Πολλές φορές και για διάφορους λόγους χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα ή παρασκευάσματα με επιπτώσεις στην υγεία μας. Φυσικά, η ανθρώπινη υγεία αποτέλεσε το σημαντικότερο λόγο ανάπτυξης …