5 αρχαία ρητά ως τροφή για σκέψη

Οι αρχαίοι φιλόσοφοι και ρήτορες στην αρχαία Ελλάδα ήταν πραγματικά πολλοί σε αριθμό. Μέσα στα έργα που έχουν διασωθεί μέσω της γραπτής και προφορικής παράδοσης, μπορούμε να εντοπίσουμε πολλά ρητά και γνωμικά, που αφορούν την διαχείριση καταστάσεων, την αγάπη, το άγχος, τις διαπροσωπικές σχέσεις και γενικότερα την ζωή & τον …