Τα χημικά σκευάσματα πρέπει να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά ενώ θα πρέπει να εφαρμόζονται προγράμματα ψεκασμών για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

Επειδή τα παθογόνα αναπτύσσουν ανθεκτικότητα θα πρέπει συνεχώς να ανακαλύπτουμε νέες χημικές ενώσεις.

Χαρακτηριστικά ενός επιθυμητού Φυτοφαρμάκου
Αποτελεσματική βιολογική δράση
• Να μην είναι φυτοτοξικό
• Να μην επηρεάζει τους άλλους οργανισμούς
• Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον
• Να μην αποτελεί κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια
του ανθρώπου

Η ιστορία της χρήσης των φυτοφαρμάκων

• Πριν το 1882: χρήση θείου και χαλκού
• 1882 -1934: οργανομεταλλικά
• 1934: σύγχρονη εποχή οργανικών φαρμάκων διθειοκαρβαμιδικά
• Πριν τη δεκαετία του 1960: τα μυκητοκτόνα ήταν προστατευτικά
(εφαρμογή kg/m2)
• 1960 -1980: τα μυκητοκτόνα άρχισαν να είναι διασυστηματικά και
προστατευτικά (εφαρμογή kg/m2)
• 1980 : παραμποδιστές σύνθεσης στερόλης, διασυστηματικά,
προστατευτικά και θεραπευτικά (εφαρμογή mg/m2)

Κατηγορίες Φυτοφαρμάκων
Προστατευτικό —-Διασυστηματικό
Μικρή Απορρόφηση —Απορρόφηση
Ακίνητο —Κινητό
Προστατευτικό— Προστατευτικό +Θεραπευτικό

Πολλαπλή δράση — Εξειδικευμένη
Ελάχιστα προβλήματα ανθεκτικότητας—προβλήματα ανθεκτικότητας

Ταξινόμηση φυτοφαρμάκων ανάλογα της χημικής τους σύνθεσης

Πριν το 1882: χρήση θείου και χαλκού – Ανόργανα
• 1882 -1934: οργανομεταλλικά
• 1934: σύγχρονη εποχή οργανικών φαρμάκων διθειοκαρβαμιδικά
οργανικά προστατευτικά
• Πριν τη δεκαετία του 1960: τα μυκητοκτόνα ήταν προστατευτικά
(εφαρμογή kg/m2 )
• 1960 -1980: τα μυκητοκτόνα άρχισαν να είναι διασυστηματικά και
προστατευτικά (εφαρμογή kg/m2) – οργανικά διασυστηματικά
• Αντιβιοτικά

Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το θείο για την αντιμετώπιση των σκωριάσεων .

Στο επόμενο άρθρο θα γίνει διεξοδική ανάλυση των φυτοπροστατευτικών οργανομεταλλικά μυκητοκτονα-οργανικα μυκητοκτονα-οργανικά προστατευτικά-διασυστηματικά-Στρομπιλουρίνες-Παρεμποδιστές-• Aπολυμαντικά-Τριαζόλες και πολλά άλλα.

Πηγή: https://agropublic.gr/
No Comments Yet

Comments are closed

Το Pretty Dose
περιοδικό pretty dose

Περιοδικό για την μόδα, την ομορφιά, την ευεξία, την προσωπική φροντίδα, την διακόσμηση, τα ταξίδια και για όλα όσα μας κάνουν χαρούμενους!

Διευθύντρια & Υπεύθυνη Έκδοσης:
Χριστιάννα Πίτη

Ιδιοκτησία, Branding & Διαχείριση:
Leading Brands Agency