Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, συστήνεται και συγκροτείται ομάδα εργασίας, για την εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών.

Το Σχέδιο Δράσης έχει τριετή χρονική διάρκεια (2021-2023) που μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Για κάθε δράση περιλαμβάνει το αναλυτικό περιεχόμενό της, τον αρμόδιο δημόσιο φορέα για την εφαρμογή ή την εποπτεία εφαρμογής της δράσης και τον υπεύθυνο διοίκησης ή εποπτείας της εφαρμογής της, προϋπολογισμό, πηγή χρηματοδότησης και χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της δράσης.

Η σύσταση της ομάδας εργασίας προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4685/2020 και τελεί υπό την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.

Με την ίδια υ.α. ορίζονται τα μέλη της εν λόγω ομάδας, ως εξής:

  1. Κωνσταντίνος Τριάντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοποικιλότητας Οικοσυστημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Συντονιστής της Ομάδας,
  2. Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
  3. Ιωάννης Μητσόπουλος, Δρ. Δασολογίας, υπάλληλος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, με παράλληλα καθήκοντα στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  4. Ανδρέας Αθανασιάδης, Περιβαλλοντολόγος στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης,
  5. Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, Καθηγητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού,
  6. Ιόλη Χριστοπούλου, Δρ. Περιβαλλοντικής Πολιτικής, GreenTank,
  7. Χαράλαμπος Βερβέρης, Δρ. Βιολογίας, υπάλληλος στη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, με διάθεση στο γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ,
  8. Παναγιώτης Μαΐστρος, Πολιτικός Μηχανικός, Σύμβουλος Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  9. Βασιλική – Μαρία Τζατζάκη, Δρ. Νομικής, μετακλητή συνεργάτιδα στο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με παράλληλα καθήκοντα στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  10. Μαρίνα – Ασημίνα Πετροπούλου, υπάλληλος στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ με απόσπαση στο γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει η υ.α., η ομάδα εργασίας μπορεί να συνεδριάζει εντός ή/ και εκτός των ωρών του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών, τόσο με φυσική παρουσία όσο και με τηλεδιάσκεψη. Δεν προβλέπεται αμοιβή ή αποζημίωση για τα μέλη της ομάδας εργασίας.

Η ομάδα εργασίας, όποτε το κρίνει σκόπιμο, προσκαλεί στις συνεδριάσεις της εκπρόσωπους άλλων φορέων ή εμπειρογνώμονες που δύνανται να συνεισφέρουν στο έργο της, ο δε Συντονιστής δύναται να ζητά γραπτώς τις απόψεις τους.

Η ομάδα εργασίας μπορεί να ζητήσει από υπηρεσίες και φορείς του άρθρου 26 του ν. 4685/2020 (Α ́ 92) να ορίσουν σύνδεσμο με την Ομάδα, για την άμεση επικοινωνία, συνεργασία και προσκόμιση στοιχείων, αναγκαίων για την έγκαιρη και έγκυρη λειτουργία της.

Συνεργάζεται με το ΔΣ του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και εκπρόσωπός της δύναται να προσκαλείται τακτικά στις συνεδριάσεις του με σκοπό την ενημέρωση για την πορεία των εργασιών της.

Η ομάδα εργασίας οφείλει να έχει ολοκληρώσει το έργο της εντός δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης μετά από απόφαση του Συντονιστή της.

Πηγή: https://dasarxeio.com/
No Comments Yet

Comments are closed

Το Pretty Dose
περιοδικό pretty dose

Περιοδικό για την μόδα, την ομορφιά, την ευεξία, την προσωπική φροντίδα, την διακόσμηση, τα ταξίδια και για όλα όσα μας κάνουν χαρούμενους!

Διευθύντρια & Υπεύθυνη Έκδοσης:
Χριστιάννα Πίτη

Ιδιοκτησία, Branding & Διαχείριση:
Leading Brands Agency

Αρέσει σε %d bloggers: